Prohlášení o ochraně dat podle GDPR

1. Jméno a kontaktní data osoby odpovědné za zpracování a podnikového pověřence pro ochranu dat

Tato informace o ochraně dat platí pro zpracování dat, které provádí:
Odpovědná osoba: KAMPA GmbH, Kampa-Platz 1, 73432 Aalen / Waldhausen
pan Robert Knittel, jednatel

E-mail: datenschutz@kampa.de

Telefon: +49 73 67 92 0 92 - 0

Podnikový pověřenec pro ochranu dat ve firmě KAMPA GmbH je dostupný na výše uvedené adrese, k rukám pana Jonase Jarrara, Oddělení ochrany dat, respektive na datenschutz@kampa.de.

 

2. Zjištění a uložení osobních dat a způsob a účel jejich použití

a) Při návštěvě webové stránky

Při vyvolání naší webové stránky www.kampa.de jsou na Vašem koncovém zařízení používaným prohlížečem automaticky odesílány informace na server naší webové stránky. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. souboru Log. Bez Vašeho přičinění a až do automatizovaného vymazání jsou přitom pořízeny následující informace:

 • IP adresa dotazujícího počítače,
 • datum a čas přístupu,
 • jméno a URL vyvolaného souboru,
 • webová stránka, z níž se provádí přístup (URL-referer),
 • použitý prohlížeč a případně operační systém Vašeho počítače a jméno Vašeho poskytovatele internetového připojení (Access Provider).

Uvedená data jsou námi použita k následujícím účelům:

 • k zajištění bezproblémového vytvoření spojení webové stránky, zajištění komfortního využití naší webové stránky,
 • k vyhodnocení bezpečnosti a stability systému a
 • k dalším administrativním účelům.

Právním podkladem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených důvodů pro zjištění dat. Zjištěná data v žádném případě nepoužíváme k činění závěrů ohledně Vaší osoby.

Kromě toho používáme při návštěvě naší webové stránky cookies a analytické služby. Bližší vysvětlení najdete pod čísly 4 a 5 tohoto Prohlášení o ochraně dat.

b) Při přihlášení se k našemu Zpravodaji (Newsletter)

Pokud jste podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR výslovně svolili, použijeme Vaši e-mailovou adresu k pravidelnému zasílání našich Zpravodajů. Pro příjem Zpravodajů je dostačující udání jedné e-mailové adresy.

Odhlášení je kdykoli možné, např. přes Link na konci některého Zpravodaje. Alternativně můžete svůj požadavek na odhlášení kdykoli poslat e-mailem na info@kampa.de.

c) Při použití našeho kontaktního formuláře

Při dotazech jakéhokoli druhu Vám poskytujeme možnost navázání kontaktu s námi pomocí připraveného formuláře. Při tom je potřebné udání platné e-mailové adresy, abychom věděli, od koho dotaz pochází a mohli jej zodpovědět. Další údaje mohou být učiněny dobrovolně.

Zpracování dat pro účel navázání kontaktu se provádí podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR na základě Vámi dobrovolně uděleného souhlasu.

Námi zjištěná osobní data, jež jsou potřebná pro použití kontaktního formuláře, budou po vyřízení Vámi učiněného dotazu automaticky vymazána.

 

3. Předání dat

Předání Vašich osobních dat třetím osobám k jiným, než níže uvedeným účelům, nedochází.

Vaše osobní data předáme třetím osobám, jen pokud: 

 • jste k tomu udělili výslovné svolení podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR,
 • je předání podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR potřebné pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků a neexistuje žádný důvod k domněnce, že máte převažující chráněný zájem na nepředání Vašich dat,
 • pro předání podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. c GDPR existuje zákonná povinnost, a
 • je toto zákonně přípustné a podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR potřebné pro vyřízení smluvních vztahů s Vámi.

 

4. Cookies

Na naší stránce používáme cookies. Jedná se o malé soubory, které automaticky vytváří Váš prohlížeč a které se ukládají na Vašem koncovém zařízení (laptopu, tabletu, smartphonu aj.), když navštívíte naši stránku. Cookies nezpůsobí na Vašem koncovém zařízení žádnou škodu, neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software.

V souboru cookie se uloží informace, které vždy vyplynou v souvislosti s konkrétním použitým koncovým zařízením. To však neznamená, že tím bezprostředně získáme znalost Vaší identity.

Použití cookies slouží jednak k tomu, abychom pro Vás příjemněji uspořádali použití naší nabídky. Používáme tak tzv. session-cookies, abychom detekovali, že jste již navštívili některé strany naší webové stránky. Tyto jsou po opuštění naší stránky automaticky vymazány.

Kromě toho rovněž používáme dočasné cookies pro optimalizaci uživatelského komfortu, které jsou na určitou dobu uloženy na Vašem koncovém zařízení. Pokud naši stránku znovu navštívíte, abyste využili našich služeb, bude automaticky detekováno, že už jste u nás byli a jaká zadání a nastavení jste učinili, abyste je nemuseli zase zadávat.

Cookies dále používáme ke statistickému zjištění využívání naší webové stránky a pro účely optimalizace naší nabídky pro Vás (viz č. 5). Tyto cookies nám umožňují při Vaší nové návštěvě automaticky rozpoznat, že už jste u nás byli. Tyto cookies jsou vždy po definované době automaticky vymazány.

Pomocí cookies zpracovaná data jsou potřebná pro vyjmenované účely k ochraně našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR.

Většina prohlížečů Cookies automaticky akceptuje. Svůj prohlížeč však můžete nakonfigurovat tak, aby nebyly na Vašem počítači ukládány žádné cookies nebo aby se před založením nového cookie vždy objevilo upozornění. Úplná deaktivace cookies však může vést k tomu, že nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky.

 

5. Analytické nástroje

a) Sledovací nástroje (Tracking-Tools)

Níže uvedená a námi používaná sledovací opatření se provádějí na základě čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR. Používanými sledovacími opatřeními chceme zajistit potřebám odpovídající uspořádání a průběžnou optimalizaci naší webové stránky. Sledovací opatření dále používáme ke statistickému zjištění využívání naší webové stránky a pro účely optimalizace naší nabídky pro Vás. Tyto zájmy je nutno pokládat ve smyslu výše jmenovaného předpisu za oprávněné.

Příslušné účely zpracování dat a kategorie dat se zjistí z odpovídajících sledovacích nástrojů.

 

b) Analytika Google (Google Analytics) 

Pro účely potřebám odpovídajícího uspořádání a průběžné optimalizace našich stránek využíváme Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; v dalším textu „Google“). V této souvislosti se vytvářejí pseudonymizované uživatelské profily a používají se cookies (viz č. 4). Pomocí cookie vytvořené informace o Vašem použití této webové stránky, jako např.

 • typ/verze prohlížeče,
 • použitý operační systém,
 • URL-referer (předtím navštívená stránka),
 • hostitelské jméno přistupujícího počítače (IP adresa),
 • čas požadavku na server

se přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. Informace se používají pro vyhodnocení používání webové stránky, pro sestavení zpráv o aktivitách na webové stránce a pro poskytování dalších, s používáním webové stránky a internetu spojených služeb za účelem průzkumu trhu a uspořádání potřebám odpovídajících internetových stránek. Tyto informace se také případně přenášejí třetím osobám, pokud je to zákonem předepsáno, nebo pokud třetí osoba zpracovává tato data z pověření. V žádném případě není Vaše IP adresa spojena s jinými daty od Google. IP adresy jsou anonymizovány, takže není možné žádné přiřazení (IP Masking).

Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebude případně možné využít veškerých funkcí této webové stránky v plném rozsahu.

Kromě toho můžete zabránit zachycení pomocí cookie vytvořených a k Vašemu používání webové stránky vztažených dat (včetně Vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto dat Googlem tak, že stáhnete a instalujete doplněk prohlížeče Browser-Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Alternativně k doplňku prohlížeče, zejména v případě prohlížečů na mobilních koncových zařízeních, můžete zabránit zachycení analytikou Google tak, že kliknete na tento link. Ustaví se Opt-out-Cookie, který zabrání budoucímu zachycení Vašich dat při návštěvě této webové stránky. Opt-out-Cookie má platnost jen v tomto prohlížeči a jen pro naši webovou stránku a uloží se jen na Vašem zařízení. Pokud cookies v tomto prohlížeči vymažete, musíte Opt-out-Cookie znovu ustavit.

Další informace k ochraně dat v souvislosti s analytikou Google najdete v nápovědě Google Analytics

(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

 

c) Google Adwords Conversion Tracking

Pro statistické zjištění používání naší webové stránky a za účelem vyhodnocení optimalizace naší webové stránky dále využíváme Google Conversion Tracking. Pokud se na naši webovou stránku dostanete přes reklamy Google (Google Adwords), pak reklama Google přitom ustaví na Vašem počítači cookie (viz č. 4).

Tyto cookies ztrácejí po 30 dnech svoji platnost a neslouží osobní identifikaci. Navštíví-li uživatel určité strany webové stránky reklamního zákazníka a platnost cookie ještě neuplynula, může Google a zákazník detekovat, že zákazník kliknul na reklamu a byl k této stránce přesměrován.

Každý zákazník reklamy obdrží jiný cookie. Cookies tak nemohou být přes webové stránky reklamních zákazníků vystopovány. Pomocí Conversion-Cookies získané informace slouží k vytvoření statistik Conversion pro reklamní zákazníky, kteří se rozhodli pro vyhodnocení akcí návštěvníků (Conversion-Tracking). Reklamní zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří kliknuli na jejich reklamu a byli přesměrováni ke stránce opatřené tagem Conversion Tracking. Neobdrží však žádné informace, jimiž by bylo možné uživatele osobně identifikovat.

Když se nechcete procesu sledování a vyhodnocování zúčastnit, můžete i zde odmítnout ustavení pro toto potřebné cookie – nastavením prohlížeče, které automatické ustavení cookies všeobecně deaktivuje. Cookies pro Conversion Tracking můžete také deaktivovat tím, že svůj prohlížeč nastavíte tak, aby byly cookies blokovány doménou „www.googleadservices.com“. Poučení Googles o ochraně dat ohledně Conversion Tracking najdete zde:(https://services.google.com/sitestats/de.html).

 

d) Matomo

K analýze a statistickému vyhodnocení využívání webové stránky používáme software s otevřeným zdrojovým kódem Matomo. K tomu účelu se používají cookies (viz č. 4). Pomocí cookie vytvořené informace o využívání webové stránky se přenášejí na náš server a jsou shrnuty do pseudonymních uživatelských profilů. Informace se používají k vyhodnocení používání webové stránky a pro umožnění jejím potřebám odpovídajícího uspořádání. Předání informací třetím osobám se neprovádí.

IP adresa se v žádném případě nespojuje s jinými, uživatele se týkajícími daty. IP adresy jsou anonymizovány, takže není možné žádné přiřazení (IP Masking).

Vaše návštěva této webové stránky bude aktuálně zachycena webovou analýzou Matomo. Klikněte sem (https://matamo.org/docs/privacy/), aby už Vaše návštěva nebyla registrována. 

 

6. Pluginy sociálních médií

Na základě čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR používáme na naší webové stránce sociální pluginy sociálních sítí Facebook, Twitter a Instagram, abychom svůj podnik takto učinili známějším. Za tímto se skrývající reklamní účel je nutno chápat jako oprávněný zájem ve smyslu GDPR. Odpovědnost za provoz s konformní ochranou dat musí zaručit jejich příslušný poskytovatel. Integraci těchto pluginů provádíme tzv. metodou dvojího kliknutí, abychom návštěvníky naší webové stránky co nejlépe chránili.

 

a) Facebook

Na naší webové stránce jsou použity sociální pluginy Facebooku, abychom používání učinili více osobní. Využíváme k tomu tlačítko „LIKE“ nebo „SDÍLET“. Jedná se přitom o nabídku Facebooku.

Když vyvoláte některou stránku naší webové prezentace, která obsahuje takovýto plugin, vytvoří Váš prohlížeč přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginů se předává z Facebooku přímo na Váš prohlížeč a tento jej začlení do webové stránky.

Začleněním pluginů získá Facebook informaci, že Váš prohlížeč vyvolal odpovídající stránku naší webové prezentace, i když nemáte facebookový účet nebo nejste právě přihlášeni u Facebooku. Tato informace (včetně Vaší IP adresy) je Vaším prohlížečem přímo předána na server Facebooku v USA a zde uložena.

Jste-li přihlášeni u Facebooku, může Facebook návštěvu naší webové stránky přímo přiřadit k Vašemu facebookovému účtu. Pokud pracujete s pluginy, například stisknete tlačítko „LIKE“ nebo „SDÍLET“, bude odpovídající informace rovněž předána na server Facebooku a zde uložena. Informace budou mimoto zveřejněny na Facebooku a zobrazeny Vašim přátelům.

Facebook může tyto informace využít pro účely reklamy, průzkumu trhu a potřebám odpovídajícího uspořádání facebookových stránek. K tomu účelu jsou Facebookem vytvořeny užitné, zájmové a vztahové profily, např. pro vyhodnocení Vašeho využití naší webové stránky s ohledem na Facebookem Vám zobrazené reklamní inzeráty, pro informování jiných uživatelů Facebooku o Vašich aktivitách a pro poskytnutí dalších, s použitím Facebooku spojených služeb.

Pokud nechcete, aby Facebook přiřadil přes naši webovou stránku shromážděná data k Vašemu facebookovému účtu, musíte se před návštěvou naší webové stránky od Facebooku odhlásit.

Účel a rozsah zjišťování dat a jejich další zpracování Facebookem, jakož i práva a možnosti nastavení na ochranu privátní sféry najdete v pokynech Facebooku pro ochranu dat (https://www.facebook.com/about/privacy/).

 

b) Twitter

Na našich internetových stránkách jsou integrované pluginy sítě stručných zpráv od společnosti Twitter Inc. (Twitter). Pluginy Twitter (tlačítko tweet) najdete na naší stránce na logu Twitter. Přehled tlačítek tweet najdete zde (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Když vyvoláte nějakou stránku naší webové prezentace, která takový plugin obsahuje, vytvoří se přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Twitteru. Twitter tak obdrží informaci, že jste se svojí IP adresou navštívili naši stránku. Jestliže kliknete na tlačítko Twitteru „tweet“ během přihlášení na svém twitterovském účtu, pak můžete na svém profilu Twitter vytvořit hyperlink na obsahy našich stránek. Díky tomu může Twitter přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že my, jakožto poskytovatel stránek, nezískáme žádnou vědomost o obsahu předaných dat ani o jejich využití Twitterem.

Pokud si nepřejete, aby Twitter mohl návštěvu našich stránek přiřadit, odhlaste se, prosím, ze svého uživatelského účtu Twitter.

Další informace najdete v prohlášení společnosti Twitter o ochraně dat (https://twitter.com/privacy).

c) Instagram

Na naší webové stránce jsou také použity tzv. sociální pluginy („Pluginy“) Instagramu, který provozuje společnost Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).

Pluginy jsou označené logem Instagramu, např. ve formě „instagramové kamery“.

Když vyvoláte některou stránku naší webové prezentace, která obsahuje takovýto plugin, vytvoří Váš prohlížeč přímé spojení se servery Instagramu. Obsah pluginů se předává z Instagramu přímo na Váš prohlížeč a je začleněn do stránky. Tímto začleněním získá Instagram informaci, že Váš prohlížeč vyvolal odpovídající stránku naší webové prezentace, i když nemáte instagramový účet nebo nejste u Instagramu právě přihlášeni.

Tato informace (včetně Vaší IP adresy) je Vaším prohlížečem přímo předána na server Instagramu v USA a zde uložena. Jste-li přihlášeni u Instagramu, může Instagram návštěvu naší webové stránky přímo přiřadit k Vašemu instagramovému účtu. Pokud pracujete s pluginy, například stisknete tlačítko „Instagram“, bude tato informace rovněž předána přímo na server Instagramu a zde uložena.

Informationen budou kromě toho zveřejněny na Vašem instagramovém účtu a zde zobrazeny Vaše kontakty.

Pokud nechcete, aby Instagram přiřadil přes naši webovou stránku shromážděná data bezprostředně k Vašemu instagramovému účtu, musíte se před návštěvou naší webové stránky od Instagramu odhlásit.

 Další informace najdete v prohlášení Instagramu o ochraně dat (https://help.instagram.com/155833707900388).

 

7. Práva dotčených osob 

Máte právo: 

 • podle čl. 15 GDPR požadovat informaci o svých, námi zpracovaných osobních datech. Zejména můžete požadovat informaci o účelech zpracování, kategoriích osobních dat, kategoriích příjemců, jimž byla Vaše data zveřejněna, o plánované době uložení, existenci práva na opravu, vymazání, omezení zpracování nebo na odpor, o existenci práva na stížnost, o původu Vašich dat, pokud tato nebyla zjištěna u nás, jakož i o existenci automatizovaného hledání rozhodnutí včetně profilingu, a případně požadovat vypovídající informace k jednotlivostem;
 • podle čl. 16 GDPR neprodleně požadovat opravu nesprávných nebo doplnění Vašich u nás uložených osobních dat;
 • podle čl. 17 GDPR požadovat vymazání Vašich u nás uložených osobních dat, pokud zpracování není potřebné k výkonu práva na svobodné vyjádření názoru a informace, k plnění právního závazku, z důvodů veřejného zájmu, nebo k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků;
 • podle čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování Vašich osobních dat, pokud je správnost dat Vámi popřena, zpracování je protiprávní, avšak vy jejich vymazání odmítáte a my už data nepotřebujeme, vy však tato potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků, nebo jste podle čl. 21 GDPR vznesli odpor proti zpracování;
 • podle čl. 20 GDPR obdržet svá osobní data, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu, nebo požadovat předání jiné odpovědné osobě;
 • podle čl. 7 odst. 3 GDPR kdykoli odvolat nám jednou udělené svolení. To má za následek, že už nesmíme na tomto svolení založené zpracování dat napříště provádět a
 • podle čl. 77 GDPR stěžovat si u dohlížecího úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dohlížecí úřad svého obvyklého místa pobytu nebo pracoviště nebo sídla naší kanceláře.

 

8. Právo podat odpor

Pokud jsou Vaše osobní data zpracovávána na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR, máte podle čl. 21 GDPR právo vznést odpor proti zpracování Vašich osobních dat, pokud pro to existují důvody, jež vyplývají z Vaší zvláštní situace, nebo odpor směřuje proti přímé reklamě. V posledním případě máte všeobecné právo podat odpor, které námi bude realizováno bez udání zvláštní situace.

Chcete-li využít svého práva podat odpor nebo námitku, stačí poslat e-mail na info@kampa.de

 

9. Bezpečnost dat

Během návštěvy webové stránky používáme rozšířený postup SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s aktuálně nejvyšším stupněm kódování, který Váš prohlížeč podporuje. Zpravidla se jedná o 256bitové kódování. Pokud Váš prohlížeč žádné 256bitové kódování nepodporuje, přejdeme zpět k 128bitové technologii v3. Zda se jednotlivá stránka naší internetové prezentace přenáší zakódovaná, poznáte podle uzavřeného znázornění symbolu klíče, resp. zámku v dolní stavové liště Vašeho prohlížeče.

Používáme ostatně vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom Vaše data chránili před náhodnými nebo úmyslnými manipulacemi, dílčí nebo úplnou ztrátou, zničením nebo proti nepovolaným přístupům třetích osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována v souladu s technickým vývojem.

 

10. Aktuálnost a změna tohoto Prohlášení o ochraně dat


Toto Prohlášení o ochraně dat je aktuálně platné a má stav Květen 2018.

V důsledku dalšího vývoje naší webové stránky nebo na základě změněných zákonných, resp. úředních předpisů se může ukázat nezbytným toto Prohlášení o ochraně dat změnit. Vždy aktuální Prohlášení o ochraně dat si můžete kdykoli vyvolat na webové stránce www.kampa.de/datenschutz a vytisknout.