Impresum

KAMPA GmbH
KAMPA Platz 1
D-73432 Aalen/Waldhausen
T. +49 (0) 7367/92092-0

info@kampa.de


Jednatel:
Josef Haas, Robert Knittel

Bankovní spojení:
Commerzbank AG Heidenheim
IBAN: DE27 6324 0016 0205 158 900
BIC: COBADEFF632

VR-Bank Rottal-Inn
IBAN: DE21 7406 1813 0000 544 884
BIC: GENODEF1PFK


DIČ: DE265282203

Sídlo společnosti: Aalen
Okresní soud: Ulm HRB 723833 


Právní upozornění:
Copyright 2019 KAMPA GmbH.
Všechna práva vyhrazena.


Ručení za obsahy
Obsahy našich stránek byly vytvořeny s největší svědomitostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahů však nemůžeme převzít záruku. Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 odst. 1 zákona o telemédiích (TMG) odpovědní za vlastní obsahy na těchto stránkách podle všeobecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG však jako poskytovatel služeb nejsme povinni hlídat nebo podle okolností zkoumat předané nebo uložené cizí informace, které naznačují protiprávní činnost. Povinnosti k odstranění nebo zablokování používání informací podle všeobecných zákonů tímto zůstávají nedotčeny. Příslušné ručení je však možné teprve od okamžiku znalosti konkrétního porušení práva. Při seznámení se s příslušnými porušeními práva tyto obsahy neprodleně odstraníme.

Ručení za linky
Naše nabídka obsahuje linky k externím webovým stránkám třetích osob, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít žádnou záruku. Za obsahy připojených stránek je vždy odpovědný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Připojené stránky byly k okamžiku zřízení připojení zkontrolovány na možná porušení práva. Protiprávní obsahy nebyly k okamžiku zřízení připojení detekovatelné. Permanentní obsahová kontrola připojených stránek však není bez konkrétních opěrných bodů myslitelná. Při seznámení se s porušeními práva linky tohoto druhu neprodleně odstraníme.

Autorské právo
Provozovatelem stránek vytvořené obsahy a díla na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, šíření a jakýkoli způsob zužitkování mimo meze autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora, resp. zhotovitele. Stažení a kopie této stránky jsou dovolené jen pro soukromou, nikoli komerční potřebu. Pokud obsahy na této stránce nebyly vytvořeny provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích osob. Zejména jsou jako takové označené obsahy třetích osob. Pokud přesto na nějaké porušení autorského práva narazíte, žádáme Vás o odpovídající upozornění. Při seznámení se s porušeními práva obsahy tohoto druhu neprodleně odstraníme.

Možnosti urovnání pro spotřebitele

Pro případné spory mezi investorem a společností KAMPA GmbH má investor možnost bezplatně se obrátit na ombudsmana sdružení Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau QDF. Náš podnik akceptuje případná rozhodnutí tohoto ombudsmana jako závazná. Výlučně pro případ, že zákazník navzdory rozhodnutí podnikne soudní kroky, odpadá předtím dohodnutá závaznost. V případech, v nichž bude pro neutrální posouzení případně objevených nedostatků potřebné zapojení neutrálního posuzovatele, budou tyto náklady rozděleny na strany podle ustanovení posuzovatele. Podrobnosti k postupu upravuje § 2.2 sazebníku QDF. Vedle této pro stavebnictví z prefabrikátů specifické regulace na ochranu spotřebitele se neprovádějí žádná urovnání sporů před zákonným orgánem pro smírčí řízení o nárocích/stížnostech spotřebitelů.