ENERGETICKY ÚČINNÉ STAVĚNÍ

Firma KAMPA je originál.

Proč? Protože jsme byli v oboru první, kteří

jsme důsledně povýšili skutečné energeticky pozitivní domy na sériový standard. Tohoto trendu se budeme také v budoucnosti pevně držet.

Základním předpokladem je dokonale izolovaný plášť domu firmy KAMPA, který snižuje ztráty tepla, a tím potřebu topné energie na minimum. Zbývající malá potřeba energie je samostatně pokryta sluneční energií.

To bylo umožněno dokonalou souhrou náročných komponentů a vyspělých stavebních prvků. Mnohé výsledky vznikly z intenzivní a dlouholeté spolupráce s našimi průmyslovými partnery. Mimo jiné také systémová záruka na energetický systém – výhradně pro stavebníky u firmy KAMPA.

Montované domy KAMPA slučují sériově energetickou kvalitu stavebního objektu s energeticky účinnou technikou regenerativní výroby energie. Díky tomu je Váš energeticky pozitivní dům z firmy KAMPA nejen dům s účinností podle standardu KfW-40, ale také skutečný energeticky pozitivní dům podle standardu KfW-40.

Energeticky účinné stavění s firmou KAMPA

Evropská směrnice o budovách je od 1.1.2020 platná také v České republice. Od tohoto data musí všechny nově postavené domy být vybudovány jako „budova s téměř nulovou potřebou energie“ a téměř energeticky soběstačné.

Díky sériovému fotovoltaickému zařízení včetně akumulátoru a řízení energie máte jako stavebník u firmy KAMPA dokonce „skutečný“ energeticky pozitivní dům – a stáváte se samozásobitelem. Dům firmy KAMPA splňuje totiž nejen minimální požadavky Úvěrové banky pro stavební obnovu, ale spotřebovává během celého roku méně energie, než sám vyrobí.

Jak je to možné? V důsledku vysoce izolovaného pláště budovy na úrovní pasivního domu je potřeba energie v domě firmy KAMPA tak malá, že ji lze pokrýt fotovoltaickým zařízením na vlastní střeše. A to včetně energie pro domácí spotřebiče a osvětlení. Důležitým faktorem je zpětné získávání tepla větrání, čímž se možné ztráty tepla dodatečně sníží na minimum. Tím se stává vytápění vedlejší záležitostí a Váš dům získá zdravé a útulné klima pro bydlení.