CELKOVÝ SYSTÉM ENERGIE A VYTÁPĚNÍ –

INTELIGENTNÍ ÚSPORA ENERGIE

Z jednoho výrobního závodu místo z různých firem

Vytápění, větrání, teplá voda a fotovoltaická výroba elektrického proudu a také akumulace elektrické energie znamená pro nás celkový systém. Neboť tyto komponenty musí být ve své konstrukci navzájem přizpůsobeny a inteligentně zesíťovány pro dosažení nejvyšší míry účinnosti. Velmi komfortní při ovládání – pomocí pouze jednoho společného řízení. Kromě toho se provádí údržba systémových komponentů společně, tím je kompetence jasně definována.

Firma VIESSMANN je společný systémový partner pro domy KAMPA. Všechny komponenty z jedné firmy. Výroba energie, akumulace elektrické energie a využívání elektrické energie jsou integrovaným celkovým systémem. Vybaveny inteligentním řízením energie.

Náročnost integrovaného celkového systému pro energii a vytápění je spojena s vysokými požadavky na projektování, konstrukci a provedení a také na uvedení všech systémových komponentů do provozu.

Toto je již dlouhá léta ústřední kompetencí firmy KAMPA a tato kompetence je jednoznačně potvrzena systémovým certifikátem firmy VIESSMANN.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda – vysoce účinné a mimořádně tiché

Topná tělesa se používala v minulosti: Okolní vzduch obsahuje dostatečné množství tepelné energie pro pokrytí malé potřeby tepla pro dům z firmy KAMPA. Pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda se toto teplo z okolního prostředí využívá a pomocí tohoto tepla se dosáhne požadované úrovně teploty. Prostřednictvím podlahového topení se lehké sálavé teplo přenáší po celé podlahové ploše do místnosti. Bez intenzivního pohybu vzduchu, bez zvíření prachu.


Tepelné čerpadlo v domě z firmy KAMPA dokáže dokonce chladit. Na přání Vám dodáme jako přídavnou funkci takzvaný „reverzibilní provoz“. Chlazení podlahy místo podlahového vytápění pro další horké léto.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda Vitocal 200 S

 • Koeficient výkonu COP = 3,97
 • Hladina akustického výkonu při nočním provozu 50 db(A)
 • Minimální vzdálenost k místnostem vyžadujících ochranu pouze 5 m
 • Objem zásobníku teplé vody 300 litrů
 • Volitelně s chladicí funkcí

Větrání se zpětným získáváním tepla – Váš dům dýchá

Čerstvý vzduch nepřetržitě po celý den – bez obtěžujícího nárazového větrání a trvale vyklopených oken. To zabraňuje tepelným ztrátám a ztěžuje vloupání. A díky sériovému filtračnímu systému si také alergici užívají vždy nejlepší klima v místnosti.

 

Jak funguje zpětné získávání tepla? Teplo je odebíráno spotřebovanému vzduchu pro odsávání a z 90 % se opět přivádí do čerstvého vzduchu. Díky tomu zůstává teplota v místnosti konstantní a vzduch je vždy krásně čerstvý, aniž byste si výměny vůbec všimli.

Komfortní větrání se zpětným získáváním tepla Vitovent 200 W

 • Čerstvý vzduch nepřetržitě po celý den
 • Zabraňuje tepelným ztrátám při větrání
 • Zpětné získávání tepla s účinností 90 %
 • Zajišťuje dokonalé klima v místnosti
 • Chrání alergiky před prachem a květním pylem

Ohřev místo vytápění

Protože domy z firmy KAMPA mají ještě minimální potřebu tepla, ohřívá podlahové topení příjemně decentním způsobem. Vysoké teploty v topném systému již nejsou potřebné. Zdravé sálavé teplo se rovnoměrně přenáší při nízké teplotě na přívodu po celé podlahové ploše. Bez intenzivního pohybu vzduchu, bez zvíření prachu.

Mimořádně štíhlá topná trubka s průměrem pouze 15 mm poskytuje ve spojení s vápenosíranovým tekutým potěrem rychlý reakční čas.

Krásně teplo v domě z firmy KAMPA – s osvědčením a pečetí.

Certifikát energie pro domy z firmy KAMPA to dosvědčuje: potřeba elektrické energie pro topení, větrání a teplou vodu pouze cca 6 kWh/(m2a). Domy z firmy KAMPA jsou tak mnohem lepší, než předepisuje nařízení EnEV (Energieeinsparverordnung – Nařízení o úspoře energií).

 • Ztráty tepla menší než 55 % referenční hodnoty nařízení EnEV
 • Primární potřeba energie menší než 40 % nejvyšší hodnoty podle nařízení EnEV

Fotovoltaické zařízení – odměna ze slunce

Slunce dodává každodenně energii v nevyčerpatelném množství – zdarma do domu a bez jakýchkoli škodlivých emisí. Každých osm minut tolik, kolik spotřebuje celé lidstvo za jeden rok. Z toho si můžete potřebný kousek odkrojit. Pomocí moderního fotovoltaického zařízení. Regenerativně a nevyčerpatelně.

 

Solární moduly z firmy KAMPA jsou zvlášť výkonné, mimořádně robustní a odolné vůči zatížení větrem a sněhem – a díky Vašemu domu s nejnižší potřebou energie budete zpravidla potřebovat méně energie, než vyrobíte. Tím se stanete nejen nezávislí na energetických koncernech a jejich vývoji cen, ale umožní Vám to také dodávat proud do veřejné sítě.

Lithium-iontový akumulátor – využívejte energii, kdy ji potřebujete

Elektrický proud ze slunce se vyrábí většinou tehdy, když jej nelze přímo v domě spotřebovávat, a to přes den. Největší potřeba elektrické energie je však zpravidla tehdy, když slunce nesvítí, tedy časně ráno nebo večer. Energie je také potřebná v noci pro chladicí jednotky, tepelné čerpadlo a větrání obytného prostoru.

 

Pomocí akumulátoru je část elektrického proudu ze slunce vyrobeného přes den uložena pro večerní a noční potřebu. Tím se zvětší podíl vlastní spotřeby na vyrobeném elektrickém proudu ze slunce.  Zbytek můžete dodávat do veřejné sítě.

 • Fotovoltaické zařízení 7,0 kWp
 • 20 let záruky výkonu 90 %
 • Lithium-iontová technologie akumulátoru
 • Kapacita 4,7 kWh, stupeň účinnosti 80 %
 • 7 let záruky časové hodnoty

Řízení energie – dům, který přemýšlí

Inteligentní systém: Pomocí měřiče spotřeby energie v montovaném domě KAMPA se nabíjí např. zásobník teplé vody tehdy, když je k dispozici elektrický proud ze slunce. Řídicí program domácnosti si zapamatuje profil spotřeby energie ve Vašem domě a optimalizuje nabíjecí cykly akumulátoru. To vše zvyšuje vlastní podíl využitého elektrického proudu a přispívá k mimořádné hospodárnosti.

Pozitivní energetická bilance.

Dům firmy KAMPA spotřebovává méně energie, než sám celkově vyrobí. 

To je skutečná pozitivní bilance energie.

Pozitivní klimatická bilance.

Vlastní vyrobená energie (obnovitelná energie ze slunce) neuvolňuje žádné skleníkové plyny (CO2 aj.) a snižuje zatížení životního prostředí.

Pozitivní nákladová bilance.

Energetická kvalita domu z firmy KAMPA je odměněna výhodami v úrokové míře a dotací pro umoření. A náklady na energie jsou téměř úplně eliminovány – navždy.